INEVCO Miljö Sweden AB

 

Vi är miljökonsulter med lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med miljörelaterade frågor.

 

Behöver din verksamhet hjälp?

 

Kontakta oss idag och berätta om era behov så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter er verksamhet!

Ett urval av våra tjänster:

 

 • Miljöledningssystem enligt ISO 14001
 • Kvalitetssystem enligt ISO 9001
 • Miljöutredning och nulägesanalys
 • Miljölagstiftning och miljöjuridik
 • Tillståndsprövning av tillståndspliktiga verksamheter
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Miljöbesiktning
 • Miljörapport
 • Egenkontrollprogram
 • Miljöutbildning
 • Provtagarutbildning
 • Vattenprovtagning och analystjänster
 • Miljöteknik (vattenrening, karakterisering av processavlopp etc.)

 

En mer detaljerad presentation av våra tjänster och verktyg finns att läsa på de övriga sidorna.